Våre støttespelerar og venner

Våre støttespelerar og venner

Utan økonomiske bidrag frå ulike bedrifter og støttespelerar hadde me ikkje fått dette til. Me vil retta ei stor takk til Vindafjord Kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Innovasjon Norge, Sr-bank, Tveit Regnskap, Tine, Nortura, Fatland og Haugesund Sparebank. I tillegg til enkeltpersonar og andre som har gjort meir enn å preika om at noko skulle vore gjort.

Stor takk til alle! Så får me andre gjera så godt me kan for å bruka dei.

Legg igjen ein kommentar

Lik oss på Facebook