Spåtveit Gard

Hovedbruket på Spåtveit i Blikrabygda i Vindafjord. Kjøpt av Ole Gule (bestefar til nåverande eigar) i 1938. Ingebrigt Gule overtok garden i  1976 og Helga Gule Vaula og Alf Egil Vaula overtok garden i 2002.

Bygningar
Driftsbygning fra 1948, påbygd i 1976 og 2005. Modernisert innvendig seinest i 2011. Melkeproduksjon i første etasje og slaktegris i deler av 2. etasje. Nytt bolighus i 2003, folgehus fra 1977.

spatveit_gard 001

Storleik Produserer i dag ca 330.000 liter melk og leverer 425 slaktegris til slakt. Garden er på 315 dekar totalt, 176 dyrka, 23 dekar innmarksbeite og resten skog og utmark.

I tillegg leiger garden 88 dekar dyrka og 17 dekar innmarksbeite.

spatveit_gard 005Litt om oss som driv garden i dag
Alf Egil – Den som er hovedansvarleg på garden. Utdanna Agro-teknikkar. Arbeider litt som regnskapsførar om vinteren hos Tveit Regnskap.
Helga – fagbrev som Automatikar. Arbeider i 90% stilling hos Westcon PA

Filosofi
Me skal fortsatt utvikla garden videre slik at den blir ein attraktiv arbeidsplass for neste generasjon

Tankar om framtida
Svært spent på signala frå den nye landbruksministeren (nov.-13)

Med i
Forum Ku, Vindafjordbonden, Forsøksringen og ein mengde samfunnsbyggande dugnad

Gardsbutikk – eigne produkt og tenester

Conjac-kurs for enkeltpersonar og grupper

Vår produksjon
Melkeproduksjon og slaktegris

Velkommen til oss på Spåtveit Gard

Sorry, comments are closed for this post.