Ny profil

Ny profil

Skal ein få gjennomslag handlar det ofte om å visa seg fram. Og det på aller beste måte. Greier ein også snakka slik at ein når inn i sjela til dei ein ynskjer å kommunisera til, kan ein få den reaksjonen ein ynskjer.

Vindafjordbonden har fått nytt ansikt, gjennom ein logo. Det er den me skal byggja opp under og senda rundt i verda. Slik at folk ser oss og veit om oss. Me har også laga oss eit slagord. Alt me gjer og seier – og vedtar – skal støtta opp under det slagordet. Vil Vekst.

Her ser du logo og slagord i ulike variantar. Me som er med i Vindafjordbonden skal gjera vårt beste for at du får dei tankane og reaksjonane me vil når du ser ansiktet vårt.

Me har også plass til endå fleire medlemmer:)

Legg igjen ein kommentar

Lik oss på Facebook