Category Archives: Nyhet

Ny profil

Ny profil

Skal ein få gjennomslag handlar det ofte om å visa seg fram. Og det på aller beste måte. Greier ein også snakka slik at ein når inn i sjela til dei ein ynskjer å kommunisera til, kan ein få den reaksjonen ein ynskjer.

Vindafjordbonden har fått nytt ansikt, gjennom ein logo. Det er den me skal byggja opp under og senda rundt i verda. Slik at folk ser oss og veit om oss. Me har også laga oss eit slagord. Alt me gjer og seier – og vedtar – skal støtta opp under det slagordet. Vil Vekst.

Her ser du logo og slagord i ulike variantar. Me som er med i Vindafjordbonden skal gjera vårt beste for at du får dei tankane og reaksjonane me vil når du ser ansiktet vårt.

Me har også plass til endå fleire medlemmer:)

Våre støttespelerar og venner

Våre støttespelerar og venner

Utan økonomiske bidrag frå ulike bedrifter og støttespelerar hadde me ikkje fått dette til. Me vil retta ei stor takk til Vindafjord Kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Innovasjon Norge, Sr-bank, Tveit Regnskap, Tine, Nortura, Fatland og Haugesund Sparebank. I tillegg til enkeltpersonar og andre som har gjort meir enn å preika om at noko skulle vore… Continue Reading

Gardar

Gardar

Under fana «Gardar», kan alle gardane som er med i Vindafjordbonden få presentert seg sjølv. Alt frå historia til kva dei sel og kan tilby på garden. Du kan sjå nokre eksempler allereie nå, og me vil legga ut meir så snart dei ulike gardane sender inn opplysningar om seg sjølv. Her er mykje å… Continue Reading

Lik oss på Facebook